Hovawart

2. srpna 2009 v 12:50

Standard plemene

Země původu: Německo
Datum schválení platného originálu standardu: 12. 1. 1998
Použití: pracovní pes
Klasifikace: skupina 2 (pinči, knírači, molosoidi, bernští salašničtí psi) - sekce 2.2 (molosoidi, horští psi)
http://www.zkonymburk.cz/clenove/hovawart.jpg

Historický přehled: Hovawart je velmi staré německé plemeno pracovních psů. Jeho název pochází z původního wart- (der Wächter-strážce). Od roku 1922 bylo toto plemeno znovu vyšlechtěno za použití typově podobných psů dle starých obrazů. Při jeho znovu vyšlechtění se použil německý ovčák. Novofunlandský pes, až se postupně dospělo k původnímu typu pracovního psa. V zemi původu se přikládá velký význam dobrému zdravotnímu stavu zejména kloubů (HD,DKK), vzhledem k dlouholeté selekci byla dysplazie u tohoto plemene značně snížena.
Celkový vzhled: hovawart je silný, středně velký delší , dlouhosrstý pracovní pes s poněkud delší tělesnou stavbou s prověšenými uši . Délka těla činí přibližně 110-115% koboutové výšky.
Chování a povaha: Hovawart je psem k všestrannému použití, neboť se jedná o vyrovnaného a dobromyselného psa, který je sebejistý a dobře zatížitelný a vychovatelný. Má střední temperament a velmi dobrý čich. Jeho harmonické tělesné proporce jsou předpokladem jeho využití i jako doprovodného, hlídacího, obranářského či stopovacího psa.
Hlava: silná hlava se širokým klenutým čelem, nosní hřbet je rovný , lebečná a čeníchová partie jsou přibližně stejně dlouhé. Stop je dobře zřetelný. Morda je silná. U černých a černých se znaky je pigmentace černá, u plavých je proměnlivý, což znamená, že rozhodčí ho může považovat za černý nebo zjištěné zesvětlení může považovat za vliv vnějšího prostředí. Pysky dobře přiléhají a jsou vždy tmavě pigmentované.|Skus je úplný nůžkový /42 zubů/ (Klešťový zkus je přípustný) Oči jsou oválné, nesmí příliš vystupovat ani být hluboko zasazeny, barva musí být tmavá až středně hnědá, oči musí být stejně barevné. Uši jsou trojuhelníkové, převislé se zakulacenými špičkami, volně přiléhají. Jsou posazeny vysoko a daleko od sebe, dosahují svojí délkou ke koutkům pysků. Přední okraj leží přibližně uprostřed mezi okem a týlním hrbolem.
Krk: silný krk je středně dlouhý, kůže na hrdle těsně přiléhá.
Tělo: Hřbet je rovný a pevný. Bedra jsou silná a poněkud delší než záď. Záď je mírně spáditá, středně dlouhá. Hruď je mohutná Ocas je osrstěný a sahá až po hlezna, ne však k zemi. Podle nálady psa je nesen nad hřbetem nebo volně svěšený, neháčkuje.
Končetiny: Hrudní končetiny jsou silné a při pohledu zepředu i ze strany jsou rovné a svisle postavené. Rameno je dlouhé a těsně přiléhá k tělu. Lokti přiléhají k hrudnímu koši. Zápěstní kloub je silný. Pánevní končetiny jsou silné a při pohledu zezadu svisle a rovnoběžně postaveny. Jsou dobře zaúhlené a velmi dobře osvalené. Tlapy jsou kruhové, silné a kompaktní. Prsty jsou klenuté a těsně přiléhající. Pokud se vyskytnou paspárky, je nutno je odstranit. Polštářky tlap jsou černé, stejně jako drápy.
Pohyb: hovawart má při všech druzích pohybu přímočarý a prostorný pohyb.
Kůže: celkově dobře přiléhá. U černých a černých se znaky má tmavomodré zbarvení, jinak je tomu u plavých.
Srst: nápadně krásná dlouhá, lehce zvlněná, přiléhavá a uzavřená s menším podílem podsady. Delší je na hrudníku, zadních částí nohou a ocase. Na hlavě a přední straně končetin je srst krátká. Vyskytuje se ve třech barevných varietách a to:
  • Černá se znaky - nejtypičtější, srst je černá a lesklá, barva znaků je středně plavá. Na hlavě začínají znaky nad nosním hřbetem pod očima a jsou zřetelně viditelné. Znak na hrudi je ze dvou skvrn vedle sebe ležících, mohou být i spojené na předních končetinách začínají od prstů zhruba až k náprstí a vybíhají dozadu, do výše trupu. Na zadních končetinách dosahují znaky téměř k patě, nad hlezny jsou patrné pouze jako úzký proužek. Znak se vyskytuje také pod kořenem ocasu. Jednotlivé bílé chlupy na prstech a na konci ocasu jsou přípustné, dále je přípustná ojedinělá bílá skvrna na hrudi. Znaky musí být stejného odstínu. Pigmentace na víčkách, nose, pyscích a polštářích je černá.
  • Černá - srst je čistě černá, lesklá, bez hnědých znaků, ojedinělá bílá skvrna na hrudi je přípustná, stejně tak jako jednotlivé bílé chlupy na prstech a na konci ocasu. Pigmentace na víčkách, nose, pyscích a polštářích je černá.
  • Plavá - středně plavá, lesklá zesvětluje směrem ke končetinám a břichu. Jednotlivé bílé chlupy na prstech a na konci ocasu jsou přípustné, dále je přípustná ojedinělá bílá skvrna na hrudi. . Pigmentace na víčkách, nose, pyscích a polštářích je tmavá až černá.
Velikost: kohoutková výška psa : 64-72cm, feny 58-65 cm, váha kolem 40 kg podle výšky.
Diskvalifikující vady: pokud fenotypově neodpovídají plemenu, feny se silným samčím nebo psi se silným samičím výrazem, značné odchylky od proporcí uváděných ve standardu, v chování agresivita, nebo bázlivost (v reakci na střelbu), nebo letargie, u hlavy chybějící stop, modré nebo břízové oči, případně skvrny nebo nestejné barvy duhovky, vzpřímené, klopené nebo silně odstávající uši, předkus, podkus, chybějící více než 2 P1 nebo jiný zub s výjimkou M3, výrazně volná kůže na krku nebo tzv. lalok, silně pronesený nebo kapří hřbet, příliš úzký nebo válcovitý hrudník, anomálie ocasu, příliš krátký nebo trvale zatočený ocas, silné přestavění zádi. U srsti zkadeření (uzavřené lokny), jiné barvy než jsou uvedené ve standardu, u černoznakatých šedé nebo hnědé skvrny mimo znaky převažující podsada jiné než černé barvy, u černých šedé nebo hnědé skvrny, převažující podsada jiné než černé barvy, u plavých červenoplavá barva bez zesvětlení, tmavé skvrny, maska. Jedinci nesmí být pod spodní hranici standardu a více než o 3 cm nad horní hranicí standardu. Psi musí mít dvě průkazně normálně vyvinutá varlata nacházející se v šourku.

Péče o plemeno

Jde o mimořádně odolného psa vůči povětrnostním vlivům, proto nevyžaduje v tomto směru mimořádnou péči a je spíše žádoucí jeho celoroční odchov venku, není však nutnosti a je možné chovat hovawarta i v bytě, ale jen za předpokladu denní možnosti dostatečného pohybu venku. Zejména v mládí je nutností pro utváření tělesné stavby zabezpečit hovawartovi dostatek pohybu a později po ukončení základní stavby kostry i například běh u kola, běžek, nebo plavání. Pro výživu tohoto plemene platí obecná pravidla pro zdravý vývoj velkých plemen, nemá žádné zvláštní požadavky. Vzhledem k délce srsti je nutné občasné pročesávání, ale nevyžaduje zvláštní péči ani koupání. V období línání obvykle při zvýšení teploty venku nebo v období jara je nutno zvýšit i četnost pročesání, ani při nadměrném znečištění například bahnitým prostředím není nutné zvýšit péči, neboť po důkladném oschnutí stačí, aby se oklepal a je srst opětovně v pořádku. V podsadě se může prach udržet, ale v takovém případě je možná přírodní koupel, kterou hovawart miluje. Jako každému domácímu zvířeti je nutno i hovawartovi věnovat veterinární péči v podobě pravidelného očkování, nebo při případných úrazech.

Povaha podrobně

Hovawart má řadu charakteristických zvláštností a povahových projevů, což je způsobeno jednak tím, že nedošlo k tzv."přešlechtění", čímž si zachoval reakce psům původní a jednak důsledným uplatňováním od prvopočátku jasného chovatelského záměru(cíle). Pokud je hovawart také správně vychovaný, vyznačuje se tím, že je skutečně bez jakéhokoli výcviku výborným hlídačem, který ostražitě hlídá a reaguje na vše podezřelé a v případě nutnosti je ochoten i nekompromisně zasáhnout. Je uznávaným psem k všestrannému použití, vzhledem k tomu, že je založením vyrovnaný a dobromyslný, sebejistý a dobře zatížitelný. Má střední temperament, velmi dobrý čich, harmonické tělesné proporce, což je předpokladem všestranného využití jako doprovodného psa, hlídacího psa, obranářského psa či záchranářského nebo stopovacího psa.

Výcvik

Vzhledem ke své povaze je schopen jakéhokoli výcviku, je však třeba respektovat jeho povahové i fyziologické vlastnosti. Hovawart se nehodí do rukou egoistického, tvrdého výcvikáře, vzhledem k uvedenému ani rady tohoto typu výcvikáře na místních kynologických cvičištích nelze doporučit, naopak varovat.Tvrdostí, kterou tito výcvikáři doporučují vzhledem ke specifiku uvedeného plemene, nedocílíme kýžených cílů, naopak. K tomu, aby výcvik hovawarta dosáhl cíle, je nutno víc než u kteréhokoli jiného plemene, vytvořit si s hovawartem co nejužší přátelský kontakt a to ihned v počátcích, tedy od doby,kdy si přineseme štěně domů. Hovawart vyžaduje laskavost, sebeovládání, vyrovnanost, a především důslednost a jednoznačnost povelů. Vzhledem k tomu, že hovawart je plemeno , které pozdě dospívá, je nutno této okolnosti přizpůsobit postup výcviku. Obecně lze říct, že do jednoho roku je dobré, ponechat hovawartovi "mládí", což znamená, že se učí pouze základům poslušnosti, další výcvik pouze formou dobrovolnosti popřípadě formou hry a nic nepřehánět, ovšem i v těchto základech je nutná důslednost. Po roce lze doporučit intenzivní a systematický výcvik. Odměnou pro majitele je temperamentní a radostně provádění výkonu.
Hovawart má zcela mimořádně vyvinuté vlohy pro pachové práce, i vzhledem k jeho snadné ovladatelnosti, při nácviku obrany je nutný poněkud specifický přístup. Lze z něho vycvičit i služebního psa, avšak nejvhodnější je na záchranářské zkoušky. Lze ho vycvičit i jako ovčáckého psa. Usilováním o pracovní výkonnost se podařilo vytvořit psa, který je snadno cvičitelný, má vynikající paměť, je značně pohyblivý a vytrvalý. Vzhledem k paměti je nutno upozornit na další vlastnost hovawarta. Je to pes, který si je schopný zapamatovat "cvik" i po jednom předvedení a proto je nutno dávat si pozor na špatné nacvičení, aby si to hovawart nezapamatoval. Vzhledem k jeho "smyslu pro humor" , kdy je schopen prokládat cvičení vlastními kousky, není obvykle na cvičišti cvičiteli, neznajícími specifika tohoto plemene, příliš oblíben, dokonce je považován za hloupého, opak je pravdou. Hovawart si rád "dělá šprťouchlata" z každého, kdo mu to dovolí.

http://www.greatdogsite.com/admin/uploaded_files/1198056393hovawart.jpg
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

JESTLI TU SEŠ TAK PROSÍM KLIKNI

KLIK :)) 100% (22)

Komentáře

1 leosenka ♥sb♥ leosenka ♥sb♥ | Web | 2. srpna 2009 v 12:58 | Reagovat

Jé to je hezu pejsek..
No aja mam doma takovyho malyho rozmazlenyho smrada :-D

2 leosenka ♥sb♥ leosenka ♥sb♥ | Web | 2. srpna 2009 v 12:59 | Reagovat

Na ten koupak asi nemuzes co?
No neva,ja jdu za chvilku do mesta na zmrzku:-)

3 leosenka ♥sb♥ leosenka ♥sb♥ | Web | 2. srpna 2009 v 13:01 | Reagovat

Nevim,proto se ptam kdo je obsazenej :-D

4 leosenka ♥sb♥ leosenka ♥sb♥ | Web | 2. srpna 2009 v 13:02 | Reagovat

No nekde v compu je mam :-D

5 leosenka ♥sb♥ leosenka ♥sb♥ | Web | 2. srpna 2009 v 13:03 | Reagovat

Ja ti je poslu,napis mi tvou adresu..
Jati vzdicky neco poslu a napise mi to ze prijemce neexistuje :-(

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama